Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że: Polityka bezpieczeństwa stanowi zbiór zasad korzystania z serwisu https://www.biasolar.pl i informacji odnośnie ochrony Państwa danych osobowych.
Dane osobowe
1. Administratorem Państwa danych osobowych, po przesłaniu formularza kontaktowego i zaakceptowaniu Polityki prywatności, jest firma Biasolar Kamil Kropiwnicki z siedzibą w Białymstoku. Podanie danych jest w pełni dobrowolne.
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się pod adresem email: biuro@biasolar.pl, lub pisemnie na adres: Biasolar Kamil Kropiwnicki ul. Zaułek Podlaski 1/3 15-546 Bialystok z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach:
- wysyłki Newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkami przewidzianymi prawem.
5. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednocześnie jest gwarantem świadczenia naszych usług. Oznacza, również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie podanych.
8. Administrator oświadcza, iż dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
9. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po odwołaniu takiej zgody Państwa dane zostaną usunięte z bazy Administratora i nie będą dalej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także pro do przenoszenia danych.
12. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Instrukcji postępowania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
13. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.